24 Ιουλίου, 2024

Ἀκαδ. Ἔτους 2022-2023

Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2022 – 2023

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Σάββατο, 23.09.2023: “Σύναξη Μελών και Φίλων της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων και της Χριστιανικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών”.

 

ΜΑΪΟΣ 2023

Κυριακή, 7 Μαϊου: ὁμιλία μέ θέμα «100 χρόνια ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί ἀπό τή Σύμβαση Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν» καί μέ ὁμιλητή τόν κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, Πολιτικό Ἐπιστήμονα καί Συγγραφέα, στη μεγ. αἴθουσα στό κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ζωή», Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, 11:00 π.μ.

 

6η Συνάντηση Κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν

Κυριακή, 14 Μαϊου, 11:00 (Ἄν δεν γίνουν βουλευτικές ἐκλογές)  μετά τή Θ. Λειτουργία στόν ἱερό ναό τῆς  Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στο κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος, Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς.

 

Σεμινάριο Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σάββατο, 27 Μαϊου:  Εἰσηγητής ὁ κ. Κώστας Ἀναγνωστόπουλος, Ἀναπληρ. Καθηγητής Τομέα Φυσικῆς, Ε.Μ.Π., με θέμα:  «Κοσμολογία: μιά ἱστορία γιά τό σύμπαν πού ἀναδύεται ἀπό τή δυναμική σχέση τῆς ύλης με τόν χῶρο καί τόν χρόνο (καί κάποιες ἀξιοσημείωτες συμπτώσεις)», 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 7:30 μ.μ.  Θά ἀκολουθήσει συζήτηση.

 

Ἱστοσελίδα ΧΕΕ Σᾶς παροτρύνουμε νὰ ἐνημερώνεσθε γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις μας καὶ ἀ­πὸ τὴν ἱστο­σε­λίδα τῆς ΧΕΕ: www.xee.gr, ἡ ὁποία ἔχει ἀναμορφωθεῖ καί ἐμπλουτιστεῖ ση­­μαντικά και ἐμπλουτίζεται. Ἐπίσης, στὴν Ἱστοσελίδα τῆς ΧΕΕ μπορεῖτε νὰ ἀνα­ζη­­τεῖτε προ­­η­­γού­με­να τεύχη τῶν περιοδικῶν Ἀκτῖνες, Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλλη­νί­δος, Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, κα­­­θὼς καὶ τῆς θρη­σκευ­τι­­κῆς ἐφημε­ρί­δας Ζωή.

 

Λειτουργία Γραφείου ΧΕΕ Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ «Ἀποστόλου Παύ­­λου», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καί Τε­τάρ­τη ἀπὸ τὶς 10:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Κυριακή, 2 Ἀπριλίου, ὁμιλία ἀπό τον κ. Ἀντώνιο Τσαγκαρόπουλο, Νευρολόγο, Ἐπιμελητή Νευρολογικῆς Κλινικῆς 251ΓΝΑ, με θέμα: «Το θέλημά μας, πηγή ἄγχους και συγκρούσεων». Καρύτση 14, 1ος ὄροφος, στις 11:00 π.μ.

 

5η  Συνάντηση Κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν
Κυριακή,  9 Ἀπριλίου, (Ἄν δεν γίνουν βουλευτικές ἐκλογές) 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 11:00 π.μ. (μετά τη Θεία Λειτουργία και το κέρασμα στον 4ο όροφο).

 

Μεγάλη Ἑβδομάδα και ΠΑΣΧΑ,  10 – 16 Ἀπριλίου: Συμμετοχή στις ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου στις 7:30 μ.μ., τῶν Ἁγίων Παθῶν στις 7:00 μ.μ. και τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου: ἱερός ναός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στο κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ζωή», Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς.

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μ. Ἐβδομάδας στὸν Ἱερὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Κτῆμα Ἀδελφότητας Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ»)

 

Θεία Λειτουργία τις Κυριακές μετά το Πάσχα: Μέχρι και τον Ὀκτώβριο, θα τελεῖται στον  ἱερό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στο κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ζωή», Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς.

 

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν και Τεχνολογίας
Σάββατο, 29 Άπριλίου: Εἰσηγητής ὁ κ. Εὐάγγελος Γαζῆς, Ὁμότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., με θέμα: «Ἡ πυρηνική σύντηξη για την ἐπίλυση τοῦ ἐνεργειακοῦ προβλήματος».  6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 7:00 μ.μ.  Θα ἀκολουθήσει συζήτηση.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

Την Κυριακή, 19 Μαρτίου, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου. To Καρύτση 14 θα παραμείνει κλειστό λόγω των προγραμματισμένων αγώνων δρόμου (Ημι-Μαραθωνίου, κ.λπ.). Η επόμενη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Μαρτίου, στις γνωστές ώρες.

Η Θεία Λειτουργία της Αδελφότητας την Κυριακή 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στην Μ.Φ.Η Εστία Χριστιανικής Αγάπης, Αποστόλου Παύλου 6, Αγία Παρασκευή

 

Ἡ προσεχὴς Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 5 Μαρτίου 2023, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου : 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας : 8:45 π.μ. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ προσφερθεῖ μικρὸ κέρασμα στὸν 4ο ὄροφο (στὸ ἡλιόλουστο Ἐντευκτήριο τῆς Χ.Φ.Ε.) καὶ θὰ ὑπάρξει δυνατότητα γιὰ ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς ΧΕΕΛ.

Θὰ ἀκολουθήσει στὶς 11:00 π.μ. ὁμιλία στὸν χῶρο τοῦ περεκκλησίου, μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλο, Θεολόγο, Διευθυντή Λυκείου καὶ μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ κατ’εἰκόνα στὴν εἰκόνα».

 

Θεοῦ θέλοντος, θὰ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακὴ στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐκτὸς ἄν ὑπάρξει γεγονὸς ποὺ θὰ παρακωλύει σοβαρὰ τὴν πρόσβαση στὸ κτήριο Καρύτση λόγω π.χ. Μαραθωνίου, ὁπότε τὸ κτήριο μπορεῖ νὰ παραμείνει κλειστὸ τὸ πρωΐ, ἀλλὰ θὰ σᾶς ἐνημερώνουμε γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό.

 

2η Συνάντηση Κύκλου τῆς ΧΕΕ γιὰ Νέους Ἐπιστήμονες

Κυριακή, 5 Μαρτίου, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ἡ Ζωή», στὴν Ἁγία Παρασκευὴ (αἴθουσα τῶν ΧΜΟ) στὶς 7:00 μ.μ. Ἀπό κοινοῦ θὰ καθορίζονται ἡ ἡμερομηνία καὶ τὸ θέμα τῆς ἑπόμενης συνάντησης.

 

4η Συνάντηση Κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν

Κυριακή, 12 Μαρτίου, 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στὶς 11:00 π.μ. (μετὰ τὸ κέρασμα στὸν 4 ο όροφο). Τὸ θέμα θὰ εἶναι “Φυσικὲς Καταστροφὲς – Τὸ ἐρώτημα τῆς Θεοδικίας”. Ὁ Κ ύ κ λ ο ς  θ ὰ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ῖ , σ υ ν ή θ ω ς , τ ὴ  δ ε ύ τ ε ρ η Κυριακὴ ἑνός μηνός. Ἀκάθιστος Ὕμνος, Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 6:30 μ.μ., στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

 

Κυριακή, 12 Μαρτίου, Καρύτση 14, στὶς 11:00 π.μ. – Σεμινάριο Νέας Οἰκογένειας μὲ τὴν ὁμιλία τῆς κας Καλλιόπης Προκοπάκη Ψυχιάτρου – Ψυχοθεραπεύτριας, τ. Διευθύντριας στὸ ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, μὲ θέμα, “Ὁ ρόλος τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης στὴν ἐμφάνιση νέων παθολογιῶν ψυχικῆς ὑγείας”.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 Ἑορταστική Ἐκδήλωση(κοπή Βασιλόπιτας γιὰ τὰ Μέλη τῆς Χ.Ε.Ε. καὶ τὴν οἰκογένειά τους)

Κυριακή, 5.2.2023, 10:30 π.μ., 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14. (Δήλωση συμμετοχής): Δείτε το Πρόγραμμα στην άλλη σελίδα του φύλλου)

 

3ος Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν

Κυριακή,  12 Φεβρουαρίου, 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 11:00 π.μ. (μετά το κέρασμα στον 4ο όροφο).

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

2ος Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν

Κυριακή,  15 Ἰανουαρίου, 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 11:00 π.μ. (μετά το κέρασμα στον 4ο όροφο).

Ὁ Κύκλος αὐτός θὰ λειτουργεῖ, συνήθως, κάθε δεύτερη Κυριακή ἑνός μηνός.

 

1ος Κύκλος νεαρῶν ἐπιστημόνων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ Θεμάτων

Κυριακή,  15 Ἰανουαρίου, 5ος ὄροφος, Καρύτση 14, στις 10:45 π.μ. (Ἐντευκτήριο ΧΦΕ Β’ Τμήματος, κέρασμα ἐντὸς τοῦ Ἐντευκτηρίου).

Θὰ προσδιοριστεῖ ἡ ἡμερομηνία τοῦ 2ου Κύκλου

Θέμα: «Οἱ Μακαρισμοὶ τοῦ Κυρίου»

 

Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε.

Κυριακή, 22 Ἰανουαρίου, 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα), Καρύτση 14, στις 11:00 π.μ. (μετά τὸ κέρασμα στὸν 6ο ὄροφο).

Παρακαλεῖσθε νὰ δεῖτε τὴ σχετικὴ Πρόσκληση γιὰ τὶς λεπτομέρειες.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Κυριακή, 4.12.22, 11:00 π.μ., Καρύτση 14: Ὁμιλία τοῦ Ἁγιογράφου κ. Δημητρίου Χατζηαποστόλου μέ θέμα: «Φώτης Κόντογλου, ὁ ὁμολογητής τῆς πίστεως καί διδάσκαλος τῆς εἰκονογραφικής τέχνης»

 

Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων

Τετάρτη,  21.12.22, στίς 6:30 μ.μ., στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14.

 

Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, παρεκκλήσιο Ἀπ. Παύλου

Ὄρθρος: 7:00 π.μ., Θ.Λειτουργία: 8:15 π.μ.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Κύκλος μελέτης Ἀγίας Γραφῆς ἀνδρῶν

Ἔναρξη,  Κυριακή,  6 Νοεμβρίου, 6ος ὄροφος (μεγάλη αἴθουσα). Θά ρυθμιστεῖ ἡ περιοδικότητα λειτουργίας.

 

26 Νοεμβρίου, Σάββατο βράδυ,  Καρύτση 14: «100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή». Συμμετοχή στήν κοινή ἐκδήλωση τῶν συνεργαζομένων χριστιανικῶν σωματείων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπὀστολος Παῦλος» (Θα ὑπάρξει ἐνημέρωση γιά τό πρόγραμμα)

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=