17 Απριλίου, 2024

Ἀκαδ. Ἔτους 2019-2020

Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2019 – 2020

 

29/03/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 6ου ὀρόφου). Θέμα: «Μεταμόσχευση ἤπατος». Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Essen καὶ Ἀναπλ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς καὶ Μεταμοσχεύσεων στο ΕΚΠΑ.

22/03/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὴν Β’ Προς Κορινθίους, η’ στιχ. 7.

21/03/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ χριστιανικὴ ἐπανάσταση καὶ οἱ σύγχρονοι ἐχθροὶ της». Εἰσηγητὴς: κ. Βασίλης Ἀργυριάδης, Θεολόγος, ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων καὶ μεταφραστὴς.

08/03/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ἐνημερωτικὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου μὲ θέμα: «Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς». Εἰσηγητής θὰ εἶναι ὁ κος Ἰωάννης Μαρκότσης, Θεολόγος.

23/02/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 1ου ὀρόφου). Θέμα: «Καισαρικὴ τομὴ ἤ φυσιολογικὸς τοκετός;». Εἰσηγήτρια: κα Ζωὴ Σιάσου, Δρ Μαιευτήρ – Γυναικολόγος.

22/02/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Δύο μορφὲς τῆς Μεσαιωνικῆς Ἀστρονομίας: Νικηφόρος Γρηγορᾶς καὶ Ἀλφόνσος ὁ 10ος ὁ Σοφὸς». Εἰσηγήτὴς: κ. Βασίλης Ν. Μανιμάνης, Δρ Ἀστρονομίας.

16/02/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην, στιχ. 48-59.

02/02/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ἐνημερωτικὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου μὲ θέμα: «Ὁ θεσμὸς τῶν Διακονισσῶν στὴν Ἐκκλησία». Εἰσηγήτρια θὰ εἶναι ἡ κα Πανωραία Κουφογιάννη – Καρκανιᾶ, Ἀναπλ. Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

26/01/2020

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ γίνει στὴν αἴθουσα Βερίτη, στὶς 10:45 π.μ. ἡ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

24/01/2020

Κύκλοι νέων ἤ νεαρῶν πτυχιούχων: 8:00 – 9:00 μ.μ., Καρύτση 14, 4ος ὄροφος.

19/01/2020

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα 1ου ὀρόφου). Θέμα: «Ἡ ὄμορφη λογικὴ τῆς ἀνάπτυξης καὶ διαμόρφωσης ταυτότητας τοῦ παιδιοῦ, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς ἕως τὴν ἐνηλικίωσὴ του. Ἡ εὐθύνη μας». Εἰσηγήτρια: κα Καλλιόπη Προκοπάκη, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Κέντρου Ψυχικῆς Ὑγείας Παγκρατίου (Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός»).

19/01/2020

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἡ Θεία Λειτουργία – θέμα: «Πιστεύω».

18/01/2020

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ φαντασιακὴ δόμηση τῆς Φυσικῆς». Εἰσηγήτὴς: κ. Γιάννης Γραμματικάκης, τ. Καθηγητὴς Φυσικῆς τοῦ Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ΕΚΠΑ).

10/01/2020

Κύκλοι νέων ἤ νεαρῶν πτυχιούχων: 8:00 – 9:00 μ.μ., Καρύτση 14, 4ος ὄροφος.

23/12/2019

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

15/12/2019

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ δυναμικὴ τῆς οἰκογένειας μὲ ἕνα μέλος πάσχον σοβαρά». Εἰσηγητής: Δρ Ἀθανάσιος Καρκανιᾶς, τ. Δ/ντὴς τοῦ Ψυχιατρικοῦ Τομέα τοῦ Νοσοκ. «Σωτηρία».

15/12/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ψαλμὸς 121 στίχ. 1.

14/12/2019

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Πτυχὲς τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ». Εἰσηγήτὴς: π. Ἀλέξανδρος Χουλιαρᾶς, Δρ Θεολογίας, Ἐφημέριος Ι.Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Γέρακα.

08/12/2019

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων νεαρῶν πτυχιούχων: 10:45 π.μ., Καρύτση 14, Ἐντευκτήριο ΧΦΕ, 5ος ὄροφος.

01/12/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ.

24/11/2019

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Πολιτικὴ ὑγείας στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνα». Εἰσηγητής: κ. Πάνος Μαριᾶτος, τ. Δ/ντὴς Νευροχειρουργικῆς Κλινικῆς Νοσοκ. Μεταξᾶ.

24/11/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὴν Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ι’, στιχ. 25.

17/11/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, η’ στίχ. 43-48.

10/11/2019

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων νεαρῶν πτυχιούχων: 10:45 π.μ., Καρύτση 14, Ἐντευκτήριο ΧΦΕ, 5ος ὄροφος.

03/11/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, δ’ στ. 24.

03/11/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ἐνημερωτικὴ συνάντηση τῶν μελῶν καὶ φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου μὲ θέμα: «Οἱ Τελευταῖες Ἐξελίξεις στὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν». Εἰσηγητὲς θὰ εἶναι οἱ θεολόγοι – καθηγητὲς κ. Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος καὶ κ. Δημήτριος Βογιαντζῆς. Συντονιστὴς ὁ κ. Ἰωάννης Μαρκότσης, Διευθυντὴς Λυκείου καὶ Πρόεδρος τῆς Χ.Ε.Ε.Λ.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=