24 Ιουλίου, 2024

Ἀκαδ. Ἔτους 2018-2019

Ἐκδηλώσεις Προηγουμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2018 – 2019

 

21/04/2019

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Πολυτεκνία 2019». Εἰσηγήτρια: κα Μαρία Παπαευαγγέλου, Ἰατρὸς, Παθολογοανατόμος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

21/04/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Ε’, στιχ. 32.

21/04/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ.

14/04/2019

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων νεαρῶν πτυχιούχων: 10:45 π.μ., Καρύτση 14, Ἐντευκτήριο ΧΦΕ, 5ος ὄροφος.

31/03/2019

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Νευροπλαστικότητα. Μᾶς ἔχει δοθεῖ δυνατότητα ἀναβάθμισης;». Εἰσηγητὴς: κ. Κωνσταντῖνος Μαυρικάκης, Βιολόγος, Σύμβουλος ἀνάπτυξης σε ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία.

30/03/2019

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἀναβάθμιση τοῦ ἐπιταχυντῆ LHC καὶ τοῦ ἀνιχνευτῆ ATLAS στὸ CERN καὶ οἱ διεθνεῖς κοινωνικο – οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις». Εἰσηγητὴς: κ. Εὐάγγελος Γαζῆς, Καθηγητής Φυσικῆς, Σχολὴ Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν, Ε.Μ.Π.

17/03/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Ε’, στιχ. 25-27.

03/03/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Λουκᾶ Χριστοφόρου, Τακτικὸ Μέλος καὶ Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνέργειας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Ἐνέργεια καὶ Χριστιανικὴ Θεολογία».

23/02/2019

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Κβαντικὴ Ὀντολογία». Εἰσηγητὴς: κ. Χρῆστος Εὐθυμιόπουλος, Διευθυντής Ἐρευνῶν, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας και Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

17/02/2019

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας καὶ ὁ Ἀλβέρτος Σβάϊτσερ: παράθεση δύο μεγάλων». Εἰσηγητὴς: κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ὁμὀτ. Καθηγητὴς Χειρουργικῆς, ΕΚΠΑ.

10/02/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Ε’, στιχ. 18-21.

09/02/2019

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Μιὰ σύντομη εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τῆς Ὀντολογίας». Εἰσηγητὴς: κ. Χαράλαμπος Βέντης, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ.

03/02/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἀλέξανδρο Παπαδημητρίου, Ὁμότ. Καθηγητή Νευρολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέ θέμα: «Κοινωνικὲς και ἰατρικὲς παράμετροι τῆς ἄνοιας».

27/01/2019

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία θὰ γίνει ἡ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

20/01/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Ε’, στιχ. 9-10.

06/01/2019

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Ε’, στιχ. 1-5.

21/12/2018

Θὰ τελεστεῖ τὴν Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

16/12/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 25-32.

09/12/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ταυτότητα φύλου». Εἰσηγήτρια: κα. Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος Παίδων καὶ Ἐφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Κ.Κ.Ψ.Υ. Παγκρατίου, Γ.Ν.Α. «Εὐαγγελισμός».

02/12/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ.

01/12/2018

Μὲ ἀφορμὴ τὴ συμπλήρωση 80 χρόνων τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση τὸ Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου, στὶς 09:30 πμ, μὲ θέμα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ καὶ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ» στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ πρώτου ὀρόφου τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ὁδὸς Καρύτση 14 (δεῖτε τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα). Στὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἀστρονομίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα «Ἐπιστήμη καὶ Πίστη» καὶ ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Στυλιανὸς Ε. Ἀντωναράκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Γενετικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης, μὲ θέμα «Τὸ γονιδίωμα… Ματθ. 25, 14-15, Ματθ. 10, 34-37».

25/11/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 17-19.

18/11/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ πλασμαφαίρεση ὡς σύγχρονη θεραπευτικὴ μέθοδος». Εἰσηγήτρια: κα Εἰρήνη Γράψα, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Νεφρολ. Κλινικῆς Ἀρεταίειου Νοσοκομείου, Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητοῦ Νεφροῦ.

18/11/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 3-7.

18/11/2018

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων νεαρῶν πτυχιούχων: 11:00 π.μ., Καρύτση 14, Ἐντευκτήριο ΧΦΕ, 5ος ὄροφος.

10/11/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Κβαντικὴ Γεωμετρία». Εἰσηγήτὴς: κ. Κωνσταντῖνος Ἀναγνωστόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητής Θεωρητ. Φυσικῆς, Σχολὴ Ἐφαρμοσμ. Μαθηματ. καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν, Ἐ.Μ. Πολυτεχνεὶο.

04/11/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Δημήτριο Λισμάνη, Ἀντιναύαρχο ἐ. ἀ, πρώην Ὑπαρχηγό τοῦ Ναυτικοῦ, μέ θέμα: «Ἡ Ἑλληνίδα στὸ Ἔπος τοῦ Σαράντα».

21/10/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἐθελοντισμός: μιὰ ἀπαξιωμένη ἀξία». Εἰσηγητὴς: κ. Βασίλης Κέκης, Ὁμότ. Καθηγ. Χειρουργικῆς.

21/10/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 1-2.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=