24 Ιουλίου, 2024

Ἀκαδ. Ἔτους 2017-2018

Ἐκδηλώσεις Προηγουμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2017 – 2018

 

10/06/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., κτῆμα της Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή». Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 14-19.

09/06/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 8:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν Μινωιτῶν καὶ τῶν Μυκηναίων συμφώνως πρὸς τὰ εὑρήματα τῆς Γενετικῆς κατὰ τὸν 21ο αἰῶνα”». Εἰσηγήτὴς: κ. Ἐλευθέριος Γ. Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, Ph.D. Γενετικῆς.

03/06/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ “ΖΩΗ”. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν διπλανὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὸν Δρα Ἰωάννη Κ. Ἀγγελόπουλο, Θεολόγο και Λυκειάρχη, μὲ θέμα: «Διωκόμενοι Χριστιανοὶ Σήμερα».

19/05/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 8:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Μπορεῖ ἡ Θεολογία νὰ ἐμπνεύσει τὶς Φυσικὲς Ἐπιστῆμες σήμερα;». Εἰσηγήτὴς: κ. Βασίλειος Κωνσταντούδης, Δρ Φυσικός, Κύριος Ἐρευνητὴς, Ἰνστιτοῦτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

13/05/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν – Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”. Θέμα: «Νευροβιολογία τῆς συμπεριφορᾶς: φόβος –χαρὰ – θέληση». Εἰσηγητὴς ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαυρικάκης, Βιολόγος.

13/05/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., κτῆμα της Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή». Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 10-13.

06/05/2018

Θὰ πραγματοποιηθεῖ ατὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο ἀπὸ 11:00 πμ ἕως 20:30 μμ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ άγέννητου παιδιοῦ μὲ θέμα: “Ἀφῆστε με νὰ Ζήσω”. Ἀναλυτικὸ πρόγραμμα έδῶ.

22/04/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν – Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”. Θέμα: «Ἡ Ἀκτινολογία τοῦ σήμερα καὶ ἡ συμβολὴ της». Εἰσηγήτρια ἡ κα Ἀγγελικὴ Παπαευαγγέλου, Δρ Ἰατρικῆς Εθν. Καποδιστρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Δ/ντρια Ἀκτινοδιαγνωστικῆς ΕΣΥ, Γ’ Νοσοκομεῖο Ἐλευσίνας «Θριάσιο».

21/04/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴ Πλάκα.

01/04/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β’, στιχ. 13-16.

01/04/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ.

11/03/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β’, στιχ. 11-12.

04/03/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο π. Βασίλειο Μπλάνα, Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωὴ», μέ θέμα: «Ἀνάγκη αὐτογνωσίας».

03/03/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ντετερμινισμός». Εἰσηγήτὴς: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός.

11/02/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν – Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν συσκευῶν ἀσύρματης ἐπικοινωνίας και τρόποι προστασίας». Εἰσηγητἠς ὁ κ. Λουκᾶς Μαργαρίτης, Ὁμότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ (Κυτταρική Βιολογία, Κυτταρική Διαφοροποίηση, Ραδιοβιολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία).

11/02/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β’, στιχ. 7-9.

28/01/2018

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, στὶς 10:45 π.μ., στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη, Καρύτση 14, θὰ γίνει ἡ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε., καθὼς καὶ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου ἑπταμελοῦς Δ.Σ. τριετοῦς θητείας. Ἡ Ἡμερήσια Διάταξη μὲ τὰ θέματα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης θὰ ἀναρτηθεῖ ἀργότερα. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

21/01/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β’, στιχ. 4-6.

06/01/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β’, στιχ. 1-3.

06/01/2018

Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14.

21/12/2017

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

17/12/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἐμμένουσα ὀσφυαλγία. Ἡ μετάβαση στὴν χρονιότητα». Εἰσηγητἠς ὁ κ. Σταμάτης Κυριακόπουλος, ὀρθοπαιδικὸς χειρουργὸς MD, MSc, Ἐπιμελητὴς Α’ ΕΣΥ.

17/12/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α’, στιχ. 22-23.

03/12/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Χρῆστο Καρακόλη, Ἀναπλ. Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Ἡ ἱστορία τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο: ἀφήγηση καὶ Θεολογία».

26/11/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α’, στιχ. 13-14.

19/11/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ψυχοθεραπεία». Εἰσηγητἠς ὁ Δρ Νίκος Καζαμίας, Ψυχίατρος.

12/11/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α’, στιχ. 9-10.

11/11/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Μαρτυρίες πίστεως θεμελιωτῶν τῆς Κβαντομηχανικῆς». Εἰσηγήτὴς: Δρ Ἀθανάσιος Τζέμος, Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καί Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

05/11/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Δικηγόρο Ἀθηνῶν κ. Ἐμμανουὴλ Λασκαρίδη, Dr. Iur. Heidelberg, Βοηθὸ Διδασκαλίας Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Πῶς θὰ ἐπηρεάσει ἡ οἰκονομικὴ κρίση τὴν ὑγεία μας».

22/10/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀναζητώντας τὴν Ἀλήθεια. Πίστη καὶ Ἐπιστήμη: Σύμμαχοι ἢ πολέμιοι;». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Εἰρήνη Γράψα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Νεφρολογικῆς Κλινικῆς Ἀρεταίειου Νοσοκομείου.

22/10/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α’, στιχ. 7-8.

14/10/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνοιχτὰ προβλήματα Μαθηματικῶν». Εἰσηγήτὴς: Δρ Λουκᾶς Γραφάκος, Καθηγητὴς Μαθηματικῶν, University of Missouri, ΗΠΑ.

01/10/2017

Καλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ ἔχουμε μιὰ εὐκαιρία φιλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ μας καὶ μὲ τὰ μέλη τῶν ΔΣ.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=