Περιοδικόν ἡ "ΖΩΗ"2018 2017 2016 2015 2014
Δεκέμβριος   4318 4307 4296 4285
Νοέμβριος   4317 4306 4295 4284
Ὀκτώβριος   4316 4305 4294 4283
Σεπτέμβριος   4315 4304 4293 4282
Ἰούλιος-Αὔγουστος   4314 4303 4292 4281
Ἰούνιος   4313 4302 4291 4280
Μάϊος   4312 4301 4290 4279
Ἀπρίλιος   4311 4300 4289 4278
Μάρτιος   4310 4299 4288 4277
Φεβρουάριος   4309 4298 4287 4276
Ἰανουάριος 4319 4308 4297 4286 4275