Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2018 - 2019

 

25/11/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 17-19.

18/11/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ πλασμαφαίρεση ὡς σύγχρονη θεραπευτικὴ μέθοδος». Εἰσηγήτρια: κα Εἰρήνη Γράψα, Ἀναπλ. Καθηγήτρια Νεφρολ. Κλινικῆς Ἀρεταίειου Νοσοκομείου, Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητοῦ Νεφροῦ.

18/11/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 3-7.

18/11/2018

Κύκλος Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων νεαρῶν πτυχιούχων: 11:00 π.μ., Καρύτση 14, Ἐντευκτήριο ΧΦΕ, 5ος ὄροφος.

10/11/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Κβαντικὴ Γεωμετρία». Εἰσηγήτὴς: κ. Κωνσταντῖνος Ἀναγνωστόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητής Θεωρητ. Φυσικῆς, Σχολὴ Ἐφαρμοσμ. Μαθηματ. καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν, Ἐ.Μ. Πολυτεχνεὶο.

04/11/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Δημήτριο Λισμάνη, Ἀντιναύαρχο ἐ. ἀ, πρώην Ὑπαρχηγό τοῦ Ναυτικοῦ, μέ θέμα: «Ἡ Ἑλληνίδα στὸ Ἔπος τοῦ Σαράντα».

21/10/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἐθελοντισμός: μιὰ ἀπαξιωμένη ἀξία». Εἰσηγητὴς: κ. Βασίλης Κέκης, Ὁμότ. Καθηγ. Χειρουργικῆς.

21/10/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 1-2.