Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2017 - 2018

 

26/11/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 13-14.

19/11/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ψυχοθεραπεία». Εἰσηγητἠς ὁ Δρ Νίκος Καζαμίας, Ψυχίατρος.

12/11/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 9-10.

11/11/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Μαρτυρίες πίστεως θεμελιωτῶν τῆς Κβαντομηχανικῆς». Εἰσηγήτὴς: Δρ Ἀθανάσιος Τζέμος, Ἐπιστημονικὸς Συνεργάτης, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καί Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

05/11/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Δικηγόρο Ἀθηνῶν κ. Ἐμμανουὴλ Λασκαρίδη, Dr. Iur. Heidelberg, Βοηθὸ Διδασκαλίας Νομικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Πῶς θὰ ἐπηρεάσει ἡ οἰκονομικὴ κρίση τὴν ὑγεία μας».

22/10/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀναζητώντας τὴν Ἀλήθεια. Πίστη καὶ Ἐπιστήμη: Σύμμαχοι ἢ πολέμιοι;». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Εἰρήνη Γράψα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεφρολογίας, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Νεφρολογικῆς Κλινικῆς Ἀρεταίειου Νοσοκομείου.

22/10/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 7-8.

14/10/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνοιχτὰ προβλήματα Μαθηματικῶν». Εἰσηγήτὴς: Δρ Λουκᾶς Γραφάκος, Καθηγητὴς Μαθηματικῶν, University of Missouri, ΗΠΑ.

01/10/2017

Καλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία θὰ ἔχουμε μιὰ εὐκαιρία φιλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ μας καὶ μὲ τὰ μέλη τῶν ΔΣ.