Ἐκδηλώσεις Προηγουμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2015 - 2016

 

02/07/2016

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγό τους προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσή μας στὰ Καλάβρυτα. Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ἕως καὶ 10 Ἰουνίου στὸ θυρωρεῖο τοῦ Καρύτση 14, τηλέφωνο 2103224431, ὧρες 8-2 πμ καὶ 4-8 μμ. Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ.

12/06/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Συνάντηση στὶς 11:00 π.μ. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 24-30.

05/06/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν διπλανὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Νιάρχο, Καθηγητῆ τοῦ Τομέα Ἀστροφυσικῆς, Ἀστρονομίας καὶ Μηχανικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Ἀναζητῶντας μιὰν ἄλλη Γῆ στὸ Σύμπαν».

29/05/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Θέμα: «Σκλήρηνση κατὰ πλάκας - Μετὰ τὴ διάγνωση τὶ;». Εἰσηγητής: κος Ἀντώνιος Τσαγκαρόπουλος, Ἐπιμελητὴς Νευρολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀεροπορίας, ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος Ἰατρείου Ἀπομυελινωτικῆς νόσου 251 ΓΝΑ καὶ ΙΑΣΩ General.

28/05/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Φασματοσκοπία Raman: ἀρχὲς καὶ ἐφαρμογὲς». Εἰσηγητής: κ. Γιάννης Ράπτης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ὀπτικῆς Φασματοσκοπίας Συμπυκνωμένης Ὕλης στὸν Τομέα Φυσικῆς τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

22/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Συνάντηση στὶς 11:00 π.μ. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 19-24.

22/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νεαρῶν πτυχιούχων. Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ὁμιλία στὶς 10:30 ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Πετρουπόλεως καὶ Ἀχαρνῶν, μέλος τῆς Ἀδελφότητος, μὲ θέμα: «Ἀναστάσιμη Ζωή».

14/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴν Πλάκα.

08/05/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ.

26/04/2016

Θὰ τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν ιερό ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή», στὴν Ἁγ. Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Ἔναρξη: 7:30 μ.μ.

24/04/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 14-18.

24/04/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Γνωριμία μὲ τὴν Ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία». Εἰσηγητής: κος Νεκτάριος Πιλάτης, Ἐπεμβατικὸς Καρδιολόγος, Ἐπιστημ. Ὑπεύθυνος Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου καὶ Τμήματος Ἠλεκτροφυσιολογίας, ΙΑΣΩ General.

16/04/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ εὐεργετικὴ πλευρὰ τῶν χημικῶν στοιχείων τοῦ περιοδικοῦ συστήματος». Εἰσηγητής: κ. Παναγιώτης Σίσκος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

15/04/2016

Θὰ τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη: 6:30 μ.μ.

10/04/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νεαρῶν πτυχιούχων. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 10:45 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

09/04/2016

Προγραμματίζεται ἡμερήσια ἐκδρομὴ στὴν Εὔβοια. Πληροφορίες στο Γραφεῖο τῆς ΧΕΕ, τηλ. 210.3245169, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9:30-13:00. Δηλώσεις συμμετοχῆς ἕως καὶ 06/04/2016.

03/04/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο πατέρα Βασίλειο Μπλάνα, Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή», μὲ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ σταυρὸς τῶν χριστιανῶν».

20/03/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νεαρῶν πτυχιούχων. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 10:45 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

20/03/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 12-13.

20/03/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ νόσος Ἀλτσχάϊμερ». Εἰσηγητής: κος Γιῶργος Οἰκονόμου, Γυναικολόγος – Μαιευτήρας.

19/03/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ πρόσφατη παρατήρηση βαρυτικῶν κυμάτων καὶ ἡ σημασία της». Εἰσηγητής: κ. Θεοχάρης Ἀποστολᾶτος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἀστρονομίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

16/03/2016

Θὰ τελεσθεῖ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη: 6:30 μ.μ.

06/03/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Χρῆστο Μαντζῶρο, Καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στὴ Βοστώνη, μὲ θέμα: «Πανεπιστήμιο καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸν 21ο αἰῶνα»

27/02/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀπειλεῖται ἡ Πίστη μας ἀπὸ τὴν πρόοδο τῆς Ἐπιστήμης;». Εἰσηγητής: κ. Βασίλης Πετρουλέας, τ. Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος".

14/02/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νεαρῶν πτυχιούχων. 3η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 10:45 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

14/02/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 9-11.

07/02/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει εἰσήγηση στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Μαρκότση, Θεολόγο - Διευθυντὴ Λυκείου, μὲ θέμα: «Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ ἡ συμβολὴ του στὴν ἱεραποστολικὴ πολιτικὴ τοῦ Βυζαντίου»

31/01/2016

Θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν Μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε., στὴν αἴθουσα Βερίτη, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 11:15 π.μ. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως θὰ προηγηθεῖ στὸν ἴδιο χῶρο στὶς 11:00 ἡ παραδοσιακὴ κοπὴ τῆς βασιλόπιτας.

24/01/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἐνημέρωση τοῦ ἀσθενοῦς». Εἰσηγήτρια: κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη-Τσαγκαροπούλου, Ἰατρός – Πνευμονολόγος.

23/01/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἐνέργεια καὶ κλιματικὴ ἀλλαγὴ». Εἰσηγητής: κ Νῖκος Χρυσοχοΐδης, Πυρηνικός Φυσικός, Καθηγητής τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου, π. Διευθυντής τοῦ Πυρηνικοῦ Ἀντιδραστῆρα στὸν "Δημόκριτο" καὶ π. Διευθυντής τοῦ Κέντρου Ἐναλλακτικῶν Πηγῶν Ἐνέργειας.

17/01/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 5-8.

06/01/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 1-4.

06/01/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Στὴ συνέχεια θὰ τελεσθεῖ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

22/12/2015

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

20/12/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 19-25.

19/12/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Δομὴ καὶ ἐξέλιξη τῶν γαλαξιῶν». Εἰσηγητής: Δρ Πάνος Πάτσης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ Μαθηματικῶν Ἐφαρμογῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

13/12/2015

Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 100 χρόνων ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ σπουδαίου χριστιανοῦ ἀγωνιστῆ καὶ ποιητῆ Ἀλεξάνδρου Γκιάλα, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση στις 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου, Καρύτση 14, μὲ θέμα: «Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ».

06/12/2015

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ.

29/11/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 14-18.

15/11/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ εὐθύνη τῶν γιατρῶν». Εἰσηγητὴς: Δρ Δημήτριος Παπαευαγγέλου, Μαιευτήρ.

15/11/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 8-11. Ἡ ἐκδήλωση ποὺ εἶχε προγραμματισθεῖ γιὰ τὴν 8η Νοεμβρίου ἀναβλήθηκε λόγω διεξαγωγῆς τοῦ Μαραθωνίου Ἀθηνῶν.

14/11/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: “Κβαντομηχανικὰ φαινόμενα ἀκαριαίας δράσης σὲ ἀπόσταση”. Εἰσηγητής: Δρ. Μάκης Μπακάλης, Κύριος Ἐρευνητὴς στὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν.

01/11/2015

Θεία Λειτουργία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Θὰ ἀκολουθήσει εἰσήγηση στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Βασίλειο Παπαδάκη, Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., μὲ θέμα: «Ἀνομία - Διαφθορά - Παρακμή. Ὑπάρχει ἐλπίδα;»

25/10/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἐνσυναίσθηση». Εἰσηγητὴς: Δρ Νικόλαος Καζαμίας, Ψυχίατρος.
Δεῖτε τὴν περίληψη.

25/10/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἔναρξη τοῦ Κύκλου 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Α', στιχ. 6-7.
Λόγω δυσκολιῶν πρόσβασης στὸ κέντρο τὴν 18η Ὀκτωβρίου, ἡ ἔναρξις θὰ γίνει στὶς 25.

17/10/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: “Ἡ διαδρομὴ τοῦ φωτὸς”. Εἰσηγητής: Δρ. Ἰωάννης Κοντόπουλος, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ Έφαρμοσμένων Μαθηματικῶν τῆς Ἀκαδημίας Άθηνῶν.
Δεῖτε τὴν περίληψη.

04/10/2015

Θ.Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Τερζοπούλου: ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνόδου τῆς Λ. Μεσογείων, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς). Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ στὶς 10:45, στὴ μεγάλη αἴθουσα ἔναντι τοῦ ναοῦ, θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν κ. Τάκη Ἀσημακόπουλο, Ὁμότιμο Καθηγητὴ Καρδιοχειρουργικῆς τοῦ ΕΚΠΑ, Clinical Prof. of Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, μὲ θέμα: «Καρδιαγγειακὴ Νόσος, "Μάστιγα τοῦ 21ου αἰῶνος". Πρόληψη, συμπτώματα καὶ θεραπεία».