Ἐκδηλώσεις Προηγουμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2014 - 2015

 

13/06/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Ἠλίας Κατσούφης, ὁμότιμος καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου, μὲ θέμα: «Ἀναβαθμίσεις καὶ προσδοκίες τῶν πειραμάτων ἀπό τὴ νέα περίοδο λειτουργίας τοῦ ἐπιταχυντῆ LHC».

07/06/2015

Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωὴ, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θὰ ἀκολουθήσει ἡ καταληκτήρια συνάντηση τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους μὲ ἐκδήλωση - ἀφιέρωμα στὸν Μεγάλο Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. Θὰ μιλήσει ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητής τῆς Καινῆς Διαθήκης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Χρῆστος Καρακόλης, μὲ θέμα: «Βάπτισμα καὶ Χάρις στὴ θεολογία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου».

24/05/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Μετά τὸν Ἐκκλησιασμό στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωὴ, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

23/05/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Κωνσταντῖνος Βουγᾶς, Μοριακὸς Βιολόγος, μὲ θέμα: «Μιτοχονδριακὴ Εὔα καὶ Υ-χρωμοσωμιακὸς Ἀδὰμ. Τὸ πρῶτο ζεῦγος τῆς Δημιουργίας;».

17/05/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Δημήτριος Παπαευαγγέλου, Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, μὲ θέμα: «Νεώτερες ἀπόψεις γιά τή σημασία τῶν γονιδίων στήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων ἀπό τόν ἄνθρωπο».

16/05/2015

Προγραμματίζεται ἡμερήσια ἐκδρομὴ στὸν Πόρο. Πληροφορίες στὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ. Δηλώσεις μέχρι 8 Μαΐου.

10/05/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Μετά τὸν Ἐκκλησιασμό στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωὴ, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

10/05/2015

Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωὴ, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία ἀπὸ τὴν κα Σοφία Μεργιαλῆ - Σαχᾶ, Ἐπίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινῆς Ἱστορίας 11ου-15ου αἰ. τοῦ τμήματος ἱστορίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ βυζαντινὸς Ἅγιος ὡς ἰδεῶδες καὶ ὡς πραγματικότητα σὲ ἐποχὲς κρίσης».

25/04/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴ Πλάκα.

25/04/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Βασίλειος Μανιμάνης, Ἀστρονόμος, μὲ θέμα: «Οἱ χρονολογήσεις γιὰ τὴν ἀρχή τῆς Δημιουργίας στὴν ἱστορικὴ τους ἐξέλιξη».

19/04/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Παναγιώτης Καραγιαννᾶκος, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ὁ ἰατρὸς ὡς ἀσθενὴς».

07/04/2015

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων Ζωὴ, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς, στὶς 07:30 μμ.

05/04/2015

Θεία Λειτουργία (τῶν Βαΐων) στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλο, Δρα Θεολογίας καὶ Λυκειάρχη, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ πάθος στὴν Ἀνάσταση».

29/03/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος, βιβλιοθήκη ΧΕΕ), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Κεφ. Ε’ στίχοι 13-15.

27/03/2015

Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ.

22/03/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Νικόλαος Καζαμίας, Ψυχίατρος, μὲ θέμα: «Οἱ ἐξελίξεις πρὸς τὸν μετα-ἄνθρωπο».

14/03/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κα Χριστίνα Φίλη, τ. Καθηγήτρια Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Τακτικὸ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν, μὲ θέμα: «Dimitri Fedorovich Egorov: ἕνας ὁσιομάρτυρας μαθηματικὸς στὴ δίνη τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης».
Δείτε τὴν περίληψη.

08/03/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος, βιβλιοθήκη ΧΕΕ), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Κεφ. Ε’ στίχοι 12.

01/03/2015

Θεία Λειτουργία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Θὰ ἀκολουθήσει εἰσήγηση στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως καὶ μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή», μὲ θέμα: «Τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Θείας Εὐχαριστίας κατὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο».

25/02/2015

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ.

22/02/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Βασίλειος Κέκης, ὁμότιμος καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὰ ταξίδια μου στὴν Μικρὰ Ἀσία».

15/02/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος, βιβλιοθήκη ΧΕΕ), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Κεφ. Ε’ στίχοι 7-11.

14/02/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Περικλῆς Γιόβας, Ἰατρός Καρδιολόγος, μὲ θέμα: «Τηλεϊατρική».

08/02/2015

Κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας: στὴν αἴθουσα τοῦ 6ου ὀρόφου, Καρύτση 14, στὶς 10:30 π.μ (γιά τά μέλη τῆς Χ.Ε.Ε.)

31/01/2015

Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. στὶς 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη, Καρύτση 14. Ἀπολογισμὸς ἀπερχομένου Δ.Σ. καὶ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἐκλογὴ νέου Δ.Σ.

18/01/2015

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Δ’ στίχοι 13-18.

18/01/2015

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Ἐμμανουήλ Λασκαρίδης, Εἰδικός Ἐπιστήμονας Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θράκης, μὲ θέμα: «Συνειδησιακά διλήμματα ἑνός σύγχρονου ἰατροῦ».

17/01/2015

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Καθηγητής Ἁστρονομίας, Ἁκαδημαϊκός, μὲ θέμα: «Μαθηματικά, Φυσική καὶ Ὑπολογιστές».

06/01/2015

Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14.

22/12/2014

Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14, στὶς 7:00 μ.μ. Θὰ διανεμηθεῖ τὸ κείμενο τῆς Ἀκολουθίας μὲ ἑρμηνεία.

14/12/2014

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἔναρξη τοῦ Κύκλου 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Δ’ στίχος 11-12.

14/12/2014

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Μπέλλος, Κτηνίατρος – Ἰχθυολόγος μὲ θέμα: «Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στὸν μικροβιόκοσμο».

13/12/2014

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος) Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Γούναρης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς (Θεωρητικῆς Φυσικῆς) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ θέμα: «Ἡ Δημιουργία»
Δείτε τὴν περίληψη.

07/12/2014

Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου στὶς 7:30 π.μ. καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας στὶς 8:45 π.μ.

06/12/2014

Ἡμερίδα: «Ἡ οἰκογένεια χθὲς καὶ σήμερα. Αὔριο;» Καρύτση 14.
10:00-10:20 Χαιρετισμοί
10:20-10:30 Εἰσαγωγή. Ὁριοθετήσεις καὶ προβληματισμοί, κα. Ἀφροδίτη Γκενάκου– Μποροβίλου, Δρ Φιλολογίας, Ἐκπαιδευτικὸς Μ.Ε.
10.35-10:55 «Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων», κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος, Λέκτωρ Ἀστικοῦ Δικαίου στὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
11:00-11:30 Συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Α΄ Συνεδρίας
11:30-11:55 Διάλειμμα γιὰ καφέ καὶ ἐπικοινωνία
12:00-12:25 «Ἡ οἰκογένεια ὡς παράγων ἀγωγῆς τοῦ νέου ἀνθρώπου», κ. Γεώργιος Κρουσταλάκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
12:30-12:50 «Χριστιανικὴ οἰκογένεια: παρελθόν - παρόν - μέλλον», π. Βασίλειος Θερμός, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ἀνώτατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,Ψυχίατρος παιδιῶν καὶ ἐφήβων
12:55-13:25 Συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Β΄ Συνεδρίας
13:25-13:30 Κλείσιμο
Δεῖτε τὶς περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων.

04/12/2014

Συνάντηση νέων Νομικῶν: «Σύμβαση τοῦ Μνημονίου: ἀπολογισμός μιᾶς πενταετίας». Εἰσηγητής: κ. Χρῆστος Κατηφόρης, Οἰκονομολόγος

23/11/2014

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἔναρξη τοῦ Κύκλου 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Δ’ στίχος 7-9.

23/11/2014

Κύκλος Ὑγειονομικῶν: Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγήτρια: κα. Ἀφροδίτη Ραγιά, Καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Προβλήματα Νοσηλευτικῆς».

22/11/2014

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας: Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Εἰσηγητής: Δρ Ἀθανάσιος Τζέμος, Ἐπιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καί Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Κβαντική Πληροφορική».
Δεῖτε τὴν περίληψη.

13/11/2014

Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Γεωργίου Γούναρη, Ὁμότιμου Καθηγητῆ Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ θέμα: «Ἡ Δημιουργία» θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στὶς 6:30 (καὶ ὄχι στὶς 13.11.14, ὅπως ἐκ λάθους εἶχε ἀνακοινωθεῖ στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ ἐνημερωτικοῦ ἐντύπου μας Ἐπικοινωνία).

09/11/2014

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἔναρξη τοῦ Κύκλου 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Δ’ στίχος 10.

02/11/2014

Θεία Λειτουργία στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Θὰ ἀκολουθήσει εἰσήγηση στὶς 10:45 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Δρα Νικόλαο Χρυσοχοΐδη, Πυρηνικό Φυσικό, π. Διεθυντή τοῦ Πυρηνικοῦ Ἀντιδραστῆρα στὸν «Δημόκριτο» καὶ τοῦ Κέντρου Ἐναλλακτικῶν Πηγῶν Ἐνέργειας μὲ θέμα: «Τὸ ἐνεργειακό πρόβλημα: παρόν καὶ μέλλον».
Δεῖτε τὴν περίληψη.

19/10/2014

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἔναρξη τοῦ Κύκλου 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος), Καθολικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Κεφ. δ’.

19/10/2014

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προβλήματα γονιμότητας». Εἰσηγήτρια: κα Ἑλένη Δεληγεώργη, Ὁμότιμη Καθηγήτρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

18/10/2014

Προγραμματίζεται ἡμερήσια ἐκδρομὴ μὲ ἐπισκέψεις στὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ Σουνίου, στὸ Τεχνολογικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Πάρκο Λαυρίου καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντανάσσης. Πληροφορίες στο τηλ. 210.3245169, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 9:30-13:00.

11/10/2014

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: “Ἐπιταχυντές: οἱ μηχανές τῶν ἀνακαλυψεων καί τῆς καινοτομίας”. Εἰσηγητής: κ. Εὐάγγελος Γαζῆς, Καθηγ. Πειραμ. Πυρηνικῆς καὶ Σωματιδιακῆς Φυσικῆς, Σχολὴ Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν Ἐ.Μ.Πολυτεχνείου. (Λόγω σοβαροῦ ὑπηρεσιακού κωλύματος τοῦ εἰσηγητῆ, ἡ συνάντηση θὰ γίνει στὶς 11 καὶ ὄχι στὶς 25 Οκτωβρίου)
Δεῖτε τὴν περίληψη.

05/10/2014

Θ.Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Τερζοπούλου: ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνόδου τῆς Λ. Μεσογείων, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς). Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ στὶς 10:45, στὴ μεγάλη αἴθουσα ἔναντι τοῦ ναοῦ, θὰ πραγματοποιηθεῖ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσέντο, Δρα Φιλοσοφίας, μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὴν ἀρχαιολατρία στὸν νεοπαγανισμό: Μῦθοι καὶ ἀπαντήσεις». Ἡ εἰσήγηση θὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ σχετικὴ μὲ τὸ θέμα προβολή.
Δείτε την περίληψη.