Ἐπιλεγμένα Ἀναγνώσματα

Ἀποστολὴ τῶν ΧριστιανῶνἈρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου γιὰ τὴν Θέση τῶν Χριστιανῶν

Κατηγορῶ τοὺς Χριστιανοὺς, (καθ. Ἀ. Τσιριντάνης)