Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια...».


(Τροπάριον γ' ὠδῆς, Κανὼν Ἀναστάσεως)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

29/04/2017

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγό τους προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσή μας στὴ Λίμνη Δόξα Φενεοῦ Κορινθίας μὲ Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονή «Παναγία ἡ Πάντων Χαρά» στὸ Καλέντζι Κορινθίας. Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος μέχρι καὶ 25 Ἀπριλίου στὸν κ. Γιῶργο Κυριακούλη, τηλ. 6940739670 ἤ στὴν ἠλεκτρονική διεύθυνση gkyriko@ymail.com.
Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ.

09/04/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Οἱ καρδιοπάθειες στὴ σύγχρονη ἐποχή». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Δημήτριος Τσιάπρας, Ἀναπληρ. Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τομέα, Ὠνάσειο Καρδιολ. Κέντρο, Ὑπεύθυνος Ἀναίμακτης Καρδιολογίας.

09/04/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 6-7.

08/04/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ραγδαῖα μεταβαλλόμενο διεθνές σκηνικό τῆς Ἐνέργειας». Εἰσηγητής: Δρ Ἀχιλλέας Ἀδαμαντιάδης, εἰδικός στὴν Πυρηνικὴ Τεχνολογία καὶ τὴν Ἐνεργειακὴ Πολιτικὴ.

02/04/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Γλάρο, Ἐπίκ. Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Ἡ ἔμψυχη ἁγιότητα στὴ Θεία Λατρεία».

19/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 4-5.

18/03/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ μικρο- καὶ νανοτεχνολογία στὴ ζωὴ μας: μια πορεία πρὸς ἐπανένωση τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων καὶ μια ἀνάγκη για θεολογικὴ ἐμπνευση». Εἰσηγητής: κ. Εὐάγγελος Γογγολίδης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἰνστιτούτο Νανοεπιστήμης καὶ Νανοτεχνολογίας, «Δημόκριτος».
Δεῖτε τὴν περίληψη.

12/03/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἄσκηση τῆς σύγχρονης πλαστικῆς χειρουργικῆς χρησιμοποιῶντας τὸ πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν καιρῶν μας». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Νίκος Πονηρὸς, Διευθυντὴς Κλινικῆς Πλαστικῆς Χειρουργικῆς, Νοσοκ. Παίδων «Ἁγία Σοφία».

12/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 5η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

05/03/2017

Θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Προσκαλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴ συνέχεια σὲ Ξενάγηση στο Ἐθνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Μουσεῖο ποὺ θὰ ξεκινήσει στὶς 11:00 ἀκριβῶς, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς (Πλατεῖα Κολοκοτρώνη, ὁδὸς Σταδίου) καὶ θὰ διαρκέσει περὶ τὴ μία ὥρα. Εἴσοδος 3 εὐρὼ. Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι Τετάρτη, 1 Μαρτίου, στὸ τηλέφωνο της ΧΕΕ 2103245169 Δευτέρα ἤ Τετάρτη ἤ στὸ κινητὸ 6976396480.

19/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

18/02/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προβληματισμοὶ ἑνὸς θρησκευόμενου Βιολόγου ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἀπὸ τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα στὴν Νευροβιολογία καὶ στὴν Νευροηθικὴ». Εἰσηγητής: κ. Ἐλευθέριος Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, PhD Γενετικῆς.
Δεῖτε τὴν περίληψη.


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους