«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»

(Λουκ., ιζ΄ 5)

     

ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας·
Σταυρὸς Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα·
Σταυρὸς Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα»


(Ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σύλλογο
Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς "Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος"
ἑτοίμασε ταινία μὲ τίτλο "Γ. Βερίτης: Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ", ὡς ἀφιέρωμα τιμῆς,
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπὸ τὴν γέννηση
τοῦ ποιητῆ Γ. Βερίτη, τοῦ μεγάλου διανοητῆ καὶ ἀνθρώπου Ἀλέξανδρου Ἰ. Γκιάλα.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Το Τελευταίο Βιβλίο του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 769, Μάϊος - Ἰούνιος 2018.

Οι Διάφορες Απόψεις του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Ἠλία Κατσούφη, Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 769, Μάϊος - Ἰούνιος 2018.

Τὸ Μέλλον τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ καὶ τοῦ κου Ἀθανασίου Χρ. Τζέμου, Δρος Κβαντικῆς Φυσικῆς. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 760, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016.

Οἱ Ἔμφυλες Ταυτότητες, ἡ Θεματικὴ Ἐβδομάδα καὶ ἡ Ἀγωγὴ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Μαρκότση, Θεολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ", Τεῦχος 621, Μάρτος - Ἀπρίλιος 2017.

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

10/06/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., κτῆμα της Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή». Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 14-19.

09/06/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας–Κύκλος Ὑγειονομικῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 8:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν Μινωιτῶν καὶ τῶν Μυκηναίων συμφώνως πρὸς τὰ εὑρήματα τῆς Γενετικῆς κατὰ τὸν 21ο αἰῶνα"». Εἰσηγήτὴς: κ. Ἐλευθέριος Γ. Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, Ph.D. Γενετικῆς. Δεῖτε τὴν περίληψη έδῶ.

03/06/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν διπλανὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὸν Δρα Ἰωάννη Κ. Ἀγγελόπουλο, Θεολόγο και Λυκειάρχη, μὲ θέμα: «Διωκόμενοι Χριστιανοὶ Σήμερα».

19/05/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 8:00 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Μπορεῖ ἡ Θεολογία νὰ ἐμπνεύσει τὶς Φυσικὲς Ἐπιστῆμες σήμερα;». Εἰσηγήτὴς: κ. Βασίλειος Κωνσταντούδης, Δρ Φυσικός, Κύριος Ἐρευνητὴς, Ἰνστιτοῦτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Δεῖτε τὴν περίληψη έδῶ.

13/05/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν - Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ". Θέμα: «Νευροβιολογία τῆς συμπεριφορᾶς: φόβος –χαρὰ - θέληση». Εἰσηγητὴς ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαυρικάκης, Βιολόγος.

13/05/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., κτῆμα της Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωή». Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 10-13.

06/05/2018

Θὰ πραγματοποιηθεῖ ατὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο ἀπὸ 11:00 πμ ἕως 20:30 μμ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ άγέννητου παιδιοῦ μὲ θέμα: "Ἀφῆστε με νὰ Ζήσω". Ἀναλυτικὸ πρόγραμμα έδῶ.

22/04/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν - Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ". Θέμα: «Ἡ Ἀκτινολογία τοῦ σήμερα καὶ ἡ συμβολὴ της». Εἰσηγήτρια ἡ κα Ἀγγελικὴ Παπαευαγγέλου, Δρ Ἰατρικῆς Εθν. Καποδιστρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Δ/ντρια Ἀκτινοδιαγνωστικῆς ΕΣΥ, Γ’ Νοσοκομεῖο Ἐλευσίνας «Θριάσιο».

21/04/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴ Πλάκα.

01/04/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 13-16.

01/04/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ.

18/03/2018

Κύκλος Ὑγειονομικῶν - Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν (κοινὴ ἐκδήλωση). Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ Ἀκτινολογία τοῦ σήμερα καὶ ἡ συμβολὴ της». Εἰσηγήτρια ἡ κα Ἀγγελικὴ Παπαευαγγέλου, Δρ Ἰατρικῆς Εθν. Καποδιστρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Δ/ντρια Ἀκτινοδιαγνωστικῆς ΕΣΥ, Γ’ Νοσοκομεῖο Ἐλευσίνας «Θριάσιο». Ἡ ὁμιλία ἀνεβλήθη γιὰ τὴν Κυριακὴ 22 Ἀπριλίου.

11/03/2018

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (Βιβλιοθήκη, 6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 11-12.

04/03/2018

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο π. Βασίλειο Μπλάνα, Προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «ἡ Ζωὴ», μέ θέμα: «Ἀνάγκη αὐτογνωσίας».

03/03/2018

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (αἴθουσα ὁμιλιῶν, 6ος ὄροφος). Θέμα: «Ντετερμινισμός». Εἰσηγήτὴς: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός.


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους