ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: Διδάσκαλος καὶ Ποιμὴν


«Ὀρθοδόξων δογμάτων ἑρμηνευτής, διδαχῶν θεοφθόγγων ὑφηγητής,
δεικνύμενος Ὅσιε, Ἱεράρχης ὡς ἔνθεος, τῶν εὐσεβῶν ῥυθμίζεις,
ἐνθέως τὸ φρόνημα, πρὸς θεϊκὴν ἀγάπην, καὶ τρίβον σωτήριον».


(Κάθισμα Ὄρθρου)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἀνακοίνωσις

Στηρίζουμε τὴν πρόταση τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων γιὰ συμμετοχὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ προσπάθεια γιὰ τὸν ὑγιῆ ὁρισμὸ τῆς οἰκογένειας. Ἡ συμμετοχὴ μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ εἴτε ἠλεκτρονικὰ εἴτε σὲ ἔντυπη μορφὴ.
Νέα καταληκτικὴ ἡμερομηνία ἐκδηλώσεως συμμετοχῆς ἡ 10η Δεκεμβρίου 2016

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ὑμνολογία στὴν Ποίηση τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἄρθρο τῆς κας Σοφίας Μουρούτη-Γεωργανᾶ, φιλολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

21/12/2016

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

18/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 15-17.

17/12/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνθρωπικὴ Κοσμολογικὴ Ἀρχή». Εἰσηγητής: Δρ. Βασίλης Μανιμάνης, Ἀστρονόμος.

11/12/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Κυστικὴ ἴνωση». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Ἑλένη Πούλιου, Πνευμονολόγος.

11/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 9-11.

04/12/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Γιάννη Τσέντο, Δρα Φιλοσοφίας, Καθηγητὴ Φιλόλογο, μέ θέμα: «Πῶς ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀλλάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο».

27/11/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὶ κοστίζει μιὰ ἔκτρωση;». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Ζωὴ Σιάσου, Μαιευτήρας–Χειρουργὸς Γυναικολόγος.

20/11/2016

Σεμινάριο Νέας Οἰκογένειας (τῶν Κύκλων Μητέρων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ «Ἐλπίδα»). Κυριακή, 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 1ος ὄροφος. Εἰσηγήτρια ἡ κα. Ντίνα Ἀποστόλου, Καθηγήτρια, Εἰδικὴ Παιδαγωγός, μὲ θέμα «Μαθησιακὲς δυσκολίες καὶ προβλήματα συμπεριφορᾶς: Κατανοοῦμε-σχεδιάζουμε-ἀντιμετωπίζουμε».

20/11/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. Ἔναρξη συναντήσεων, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β' Τήματος τῆς ΧΦΕ.

13/11/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 1-2.

12/11/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ φύση τῆς πραγματικότητας». Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός.

06/11/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου σχετικὰ μὲ τὴν κρίση ποὺ ἔχει προκύψει μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Θὰ γίνουν δύο σύντομες εἰσηγήσεις καὶ θὰ ἀκολουθήσει συζήτηση. Εἰσηγητὲς εἶναι ὁ κ. Ἀπόστολος Βλάχος, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἐφετῶν, μὲ θέμα «Ἡ νομικὴ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» καὶ ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας, Διδάκτωρ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν - Συνταγματολόγος, μὲ θέμα «Τὰ νέα Θρησκευτικὰ ὁδηγοῦν σὲ δρόμους προσηλυτισμοῦ».Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους