ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας·
Σταυρὸς Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα·
Σταυρὸς Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα»


(Ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, θὰ εἶναι πάλι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ ἀπὸ 18 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Οἱ Ἔμφυλες Ταυτότητες, ἡ Θεματικὴ Ἐβδομάδα καὶ ἡ Ἀγωγὴ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Μαρκότση, Θεολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ", Τεῦχος 621, Μάρτος - Ἀπρίλιος 2017.

Πανεπιστήμιο, Ἐπιστήμονες καὶ Κοινωνία στὸν Δυτικὸ Κόσμο καὶ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἄρθρο τοῦ κου Χρ. Μαντζώρου, καθηγητὴ Παθολογίας στὰ Πανεπιστήμια Harvard καὶ Βοστώνης. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 759, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος 2016.

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

11/06/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ". Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 13.

04/06/2017

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν συνέχεια Ἑσπερινός στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ", στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

21/05/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ". Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 10-12.

21/05/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ". Θέμα: «Ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ τὰ θέματα ποὺ δημιουργεῖ». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Νίκος Καζαμίας, Ψυχίατρος.

07/05/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ἡ Ζωὴ", στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θὰ ἀκολουθήσει κοινὴ ἐκδήλωση ποὺ ὀργανώνεται ἀπὸ τὶς ΧΕΕ – ΧΕΕΛ καὶ τοὺς Κύκλους Μητέρων καὶ Προνοίας (καταληκτικὴ συνάντηση) μὲ κύριο ὁμιλητὴ τὸν Καθηγητὴ Ψυχιατρικῆς στὸ University of Nicosia καὶ στὸ New York Medical College (πρῶτο Κοσμήτορα τῆς νέας Ἰατρικῆς Σχολῆς στὸ U.N.) κ. Παῦλο Κυμίση μὲ θέμα: «Τὸ νόημα τῆς ἀγάπης ἀπὸ ψυχιατρικῆς καὶ πνευματικῆς ἄποψης».

06/05/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Μιτοχονδριακὴ κληρονομικότητα: προσεγγίζοντας τὴ μιτοχονδριακή Εὔα». Εἰσηγήτρια: κα. Κωνσταντίνα Κυριακούλη, ὑποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Βιέννης, Center for Integrative Bioinformatics, Max F. Perutz Laboratories.

06/05/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴ Πλάκα.

29/04/2017

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγό τους προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσή μας στὴ Λίμνη Δόξα Φενεοῦ Κορινθίας μὲ Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονή «Παναγία ἡ Πάντων Χαρά» στὸ Καλέντζι Κορινθίας. Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος μέχρι καὶ 25 Ἀπριλίου στὸν κ. Γιῶργο Κυριακούλη, τηλ. 6940739670 ἤ στὴν ἠλεκτρονική διεύθυνση gkyriko@ymail.com.
Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ.

09/04/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Οἱ καρδιοπάθειες στὴ σύγχρονη ἐποχή». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Δημήτριος Τσιάπρας, Ἀναπληρ. Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τομέα, Ὠνάσειο Καρδιολ. Κέντρο, Ὑπεύθυνος Ἀναίμακτης Καρδιολογίας.

09/04/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ', στιχ. 6-7.

08/04/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ραγδαῖα μεταβαλλόμενο διεθνές σκηνικό τῆς Ἐνέργειας». Εἰσηγητής: Δρ Ἀχιλλέας Ἀδαμαντιάδης, εἰδικός στὴν Πυρηνικὴ Τεχνολογία καὶ τὴν Ἐνεργειακὴ Πολιτικὴ.

02/04/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Γλάρο, Ἐπίκ. Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Ἡ ἔμψυχη ἁγιότητα στὴ Θεία Λατρεία».


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους