ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας·
Σταυρὸς Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα·
Σταυρὸς Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα»


(Ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)

Ἀνακοίνωσις

Στηρίζουμε τὴν πρόταση τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων γιὰ συμμετοχὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ προσπάθεια γιὰ τὸν ὑγιῆ ὁρισμὸ τῆς οἰκογένειας. Ἡ συμμετοχὴ μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ εἴτε ἠλεκτρονικὰ εἴτε σὲ ἔντυπη μορφὴ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ὑμνολογία στὴν Ποίηση τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἄρθρο τῆς κας Σοφίας Μουρούτη-Γεωργανᾶ, φιλολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

02/07/2016

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγό τους προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσή μας στὰ Καλάβρυτα. Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος ἕως καὶ 10 Ἰουνίου στὸ θυρωρεῖο τοῦ Καρύτση 14, τηλέφωνο 2103224431, ὧρες 8-2 πμ καὶ 4-8 μμ. Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ.

12/06/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Συνάντηση στὶς 11:00 π.μ. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 24-30.

05/06/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν διπλανὴ αἴθουσα ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὸν κ. Παναγιώτη Νιάρχο, Καθηγητῆ τοῦ Τομέα Ἀστροφυσικῆς, Ἀστρονομίας καὶ Μηχανικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Ἀναζητῶντας μιὰν ἄλλη Γῆ στὸ Σύμπαν».

29/05/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Θέμα: «Σκλήρηνση κατὰ πλάκας - Μετὰ τὴ διάγνωση τὶ;». Εἰσηγητής: κος Ἀντώνιος Τσαγκαρόπουλος, Ἐπιμελητὴς Νευρολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀεροπορίας, ἐπιστημονικὰ ὑπεύθυνος Ἰατρείου Ἀπομυελινωτικῆς νόσου 251 ΓΝΑ καὶ ΙΑΣΩ General.

28/05/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Φασματοσκοπία Raman: ἀρχὲς καὶ ἐφαρμογὲς». Εἰσηγητής: κ. Γιάννης Ράπτης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ὀπτικῆς Φασματοσκοπίας Συμπυκνωμένης Ὕλης στὸν Τομέα Φυσικῆς τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

22/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Συνάντηση στὶς 11:00 π.μ. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Β', στιχ. 19-24.

22/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς νεαρῶν πτυχιούχων. Ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ὁμιλία στὶς 10:30 ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Πετρουπόλεως καὶ Ἀχαρνῶν, μέλος τῆς Ἀδελφότητος, μὲ θέμα: «Ἀναστάσιμη Ζωή».

14/05/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴν Πλάκα.

08/05/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ "ΖΩΗ". Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:30 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ.


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους