ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


«Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας·
Σταυρὸς Βασιλέων τὸ κραταίωμα· Σταυρὸς πιστῶν τὸ στήριγμα·
Σταυρὸς Ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα»


(Ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς)

Τὸ γραφεῖο τῆς ΧΕΕ στὸν 3ο ὄροφο τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, εἶναι ἀνοικτὸ γιὰ τὸ κοινὸ κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 09:00 π.μ. μέχρι τὶς 13:30 μ.μ.

Ἀνακοίνωσις

Στηρίζουμε τὴν πρόταση τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων γιὰ συμμετοχὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ προσπάθεια γιὰ τὸν ὑγιῆ ὁρισμὸ τῆς οἰκογένειας. Ἡ συμμετοχὴ μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ εἴτε ἠλεκτρονικὰ εἴτε σὲ ἔντυπη μορφὴ.

Ἐπίκαιρες Ἀναγνώσεις

Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου. Ἄρθρο τοῦ Γ. Βερίτη. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 36, Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 1943.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ "Παρεμβολὴ", τεῦχος 116.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β' Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. "Ὁ Εὐαγγελισμὸς". Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὸ Μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ. Ἄρθρο τοῦ κου Ἀλέξη Βλάχου, Δικηγόρου MSc. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 739, Μάϊος-Ἰούνιος 2013.

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ὑμνολογία στὴν Ποίηση τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἄρθρο τῆς κας Σοφίας Μουρούτη-Γεωργανᾶ, φιλολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τρέχουσες Ἐκδηλώσεις

Λόγω δυσκολιῶν πρόσβασης στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἐξαιτίας ἐκτάκτως ἀναγγελθέντος ἀγῶνος δρόμου, οἱ δύο παρακάτω ἀναφερόμενες πρωϊνές ἐκδηλώσεις τῆς 23ης Ὀκτωβρίου ἀναβάλλονται.

23/10/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Περιβάλλον καὶ κληρονομικότης». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Σούλα Παντσιώτου, Ἐνδοκρινολόγος.

23/10/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ', στιχ. 1-2.

06/10/2016

Συνάντηση ἐνημέρωσης –προγραμματισμοῦ τῶν δραστηριοτήτων τῶν μελῶν τῆς Ὁμάδας Ἀνδρικῶν Φυλακῶν στὶς Φυλακὲς Αὐλῶνος για ἀνήλικους κρατούμενους. Θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 7:00 μ.μ., Καρύτση 14. Νέοι ἐνδιαφερόμενοι ἐθελοντὲς εὐπρόσδεκτοι!

02/10/2016

Θ.Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Τερζοπούλου: ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνόδου τῆς Λ. Μεσογείων, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς). Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ θὰ ἔχουμε μιὰ εὐκαιρία φιλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ μας καὶ μὲ τὰ μέλη τῶν ΔΣ, ἡ ὁποία θὰ συνεχιστεῖ στὶς 10:45 σὲ μιὰ πολὺ σύντομη συνάντηση γιὰ μερικὲς ἐνημερώσεις στὴν αἴθουσα ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ.


Ἐκδηλώσεις Τρέχοντος Ἁκαδημαϊκοῦ Ἔτους